Rốt cuộc rồi tôi cũng nhận ra một điều, phía sau một người đàn ông thành đạt và chân thành, là những trái tim từng tan vỡ vì anh ta, vì nhiều lý do, mà trong đó quá nửa là yêu thương.

Chỉ tiếc, cuộc đời này không có quá nhiều người phụ nữ đủ nhẫn nại, để chờ một người đàn ông lớn lên