Phương thức thanh toán 
Quý khách có thể chọn một trong các phương thức thanh toán sau đây:

Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc ATM

1.  Ngân hàng Vietcombank:

  • Số TK: 0041000195983 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi Nhánh ĐN
  • Tên chủ tài khoản: Trần Hữu Hào

2. Tài khoản Agribank:

  • Số TK: 2004206088917 tại Ngân Hàng Agribank – Chi Nhánh ĐN
  • Tên chủ tài khoản: Trần Hữu Hào

3. Tài khoản XDVN:

  • Số TK: 065401000349 tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam– Chi Nhánh ĐN
  • Tên chủ tài khoản: Trần Hữu Hào

4. Tài khoản Techcombank.

  • Số TK: 19028406172018 tại Ngân hàng Techcombank– Chi Nhánh ĐN
  • Tên chủ tài khoản: Trần Hữu Hào

Lưu ý: Sau khi Quý khách hàng chuyển khoản xong, xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin đến số:
0982 802 531 để thông báo. Chúng tôi sẽ kiểm tra tài khoản và thông báo cho quý khách khi đã nhận được.

Cảm ơn quý khách!